Novinky

Intrastat 2024 – zvýšení limitů nařízením vlády

vláda České republiky dne 13. prosince 2023 bez rozpravy projednala a schválila změnu...

Intrastat 2024 a změny v celním sazebníku

Pro rok 2024 byla zveřejněna nová kombinovaná nomenklatura celního sazebníku EU (TARIC)...

Intrastat 2024 – změny limitů pro vykazování

Pro rok 2024 budou prahy pro vykazování CZ Intrastatu pravděpodobně zvýšeny a nově stanoveny...

Limity pro Intrastat v EU v roce 2023 - dokončení

Pokračování přehledu zemí EU, s uvedením limitů pro vykazování Intrastatu...

Limity pro Intrastat v EU v roce 2023

Níže naleznete přehled zemí EU (řazeno abecedně), s uvedením limitů pro vykazování...

Termíny pro podání Intrastatu v roce 2023

Intrastat v roce 2023 musí vykazovat všechny subjekty, které za rok 2022 podaly hlášení...

Limity pro vykazování Intrastatu v roce 2022 v zemích EU - dokončení

Kypr V letošním roce je kyperský Intrastat nutno začít podávat po dosažení...

Limity pro vykazování Intrastatu v roce 2022 v zemích EU

Limity pro vznik povinnosti podávat hlášení Intrastatu jsou stanoveny národními předpisy...

Termíny pro podání Intrastatu v roce 2022

V roce 2022 musí CZ Intrastat vykazovat subjekty, u kterých suma podaných hlášení za...

Intrastat v roce 2022 a změny ve vykazování

Od 1. ledna 2022 čeká vykazování Intrastatu řada změn. Česká republika, stejně jako...

Změny v určení vniku povinnosti vykazovat SK Intrastat

Ve vykazování SK Intrastatu dochází od roku 2021 ke změně ve způsobu určení překročení...

Intrastat 2021 a vykazování obchodu mezi EU a Spojeným královstvím

Spojené království vystoupilo z EU přijetím Dohody o vystoupení a od 1. 2. 2020 se stalo...

Intrastat a nové nařízení Evropského parlamentu a Rady

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152, ze dne 27. listopadu 2019 o evropských...

Termíny pro podání hlášení Intrastatu v roce 2021

V roce 2021 mají povinnost vykazovat Intrastat v ČR všichni plátci DPH, kteří...

HR Intrastat – vykazování statistické hodnoty v roce 2020

Subjekty s povinností hlásit Intrastat v Chorvatsku nemusí od ledna 2020 do...

Intrastat vs. Brexit od 1. února 2020

Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 1. února 2020 odchází z...

Intrastat 2019 – změny limitů pro vykazování Intrastatu v zemích EU - dokončení

Kypr CY Intrastat v roce 2019 změnil limity pouze pro hlášení Intrastatu ve směru...

Intrastat 2019 – změny limitů pro vykazování Intrastatu v zemích EU

Jednotlivé země EU mají dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 možnost,...

Intrastat a nový celní sazebník v roce 2019

Změny v celním sazebníku pro rok 2019 zavádí Prováděcí nařízení Komise EU ze dne...

Intrastat CZ - změny v roce 2019 po novelizaci nařízení vlády č. 244/2016 Sb.

Od 1. ledna 2019 nastává účinnost nařízení vlády č. 323/2018 Sb., kterým bylo upraveno...

Hlášení Intrastatu vs. přiznání k DPH, třetí díl

Hodnoty v hlášení Intrastatu jsou často celními úřady porovnávány s hodnotami,...

Intrastat - vykazování odeslání nových dopravních prostředků neplátcům DPH (změna od r. 2018)

  Do konce roku 2017 se do CZ Intrastatu nevykazovaly vývozy nových dopravních...

Intrastat 2018 - základní prahy pro vykazování Intrastatu v rámci celé EU

Níže uvádíme kompletní přehled za všech 28 zemí Evropské unie a jejich prahové limity...

Limity a lhůty pro podání hlášení Intrastatu v roce 2018 v ČR a dalších zemích.

Intrastat Česká republika V Intrastatu se oproti roku 2017 nic nezměnilo, stále platí,...

Intrastat a nový celní sazebník pro rok 2018

Změny celního sazebníku, které se dotknou vykazování Intrastatu  v roce 2018 nejsou...

Termíny pro podání Intrastatu v roce 2018

V roce 2018 mají povinnost vykazovat Intrastat všichni plátci DPH, kteří v předešlém roce...

Intrastat a vykazování třístranných obchodů

Třístranným obchodem je v Intrastatu nazývána obchodní transakce mezi subjekty ze dvou...

Dohoda CETA vstoupila provizorně v platnost

Aktuálně přidáváme novinku, která se netýká Intrastatu, ale oblasti cla. Dohoda mezi...

Intrastat a celní sazebník 2016-2017 (2. pokračování)

Změny ve vykazovaných celních nomenklaturách uváděných do hlášení Intrastatu v roce...

Intrastat a změny v celním sazebníku 2016-2017 (pokračování)

Změny v Taricu a tedy i v Intrastatu, platné od 1. 1. 2017, které přineslo...

Intrastat a změny celního sazebníku v roce 2017

Ke změnám v kombinované nomenklatuře celního sazebníku dochází každoročně, nicméně...

Intrastat v roce 2017 - lhůty a limity pro podání hlášení v ČR a sousedních zemích.

Česká republika Nový celní zákon č. 242/2016 Sb. ze dne 14. července 2016 a nařízení...

Termíny pro podání hlášení Intrastatu za rok 2017

Plátci DPH, kteří v roce 2016 vykázali Intrastat v úhrnné hodnotě převyšující...

Hlášení Intrastat vs. přiznání k DPH - pokračování

K předchozímu článku doplňujeme další případy, kdy hlášení Intrastatu a přiznání...

Hodnoty hlášení Intrastat vs. přiznání k DPH

Poslední změny v metodice podávání hlášení Intrastatu  přineslo nařízení...

Intrastat a změny dle nového nařízení vlády

V souvislosti s nařízením vlády č. 244/2016 Sb., které vyšlo dne 29.7.2016, dochází při...

Opravy Intrastatu za rok 2015

Pro povinnost opravit chybně nebo nepřesně podané hlášení Ingrastatu je stanovena lhůta 30...

Termíny pro podání hlášení Intrastatu v Chorvatsku

Každá země EU má pro podávání hlášení Intrastatu vlastní legislativou stanovené...

Intrastat 2016 - limity pro vznik povinnosti podávat Intrastat v ČR a v ostatních zemích EU.

Každá země EU má vlastní legislativou stanovený práh, po jehož překročení musí subjekty...

Intrastat a nový celní řád

Vláda schválila návrh nového celního řádu, kterým by mělo dojít podle nařízení...

Úpravy aplikace InstatDesk pro podávání hlášení Intrastatu

během března 2016 bude uvolněna nová verze aplikace InstatDesk (2.0.0). Update přinese dlouho...

Vykazování Intrastatu v rámci členů skupiny registrované k DPH

Pokud se vaše firma stane členem skupiny osob registrovaných k DPH dle § 5 zák....

Intrastat v roce 2016

Tento rok nepřináší ve vedení Intrastatu žádné legislativní ani metodické změny oproti...

E-shopy a vykazování vráceného zboží v Intrastatu

Při provozování e-shopů dochází poměrně často k situaci, kdy je odeslané zboží...

Intrastat v SRN - vykazování statistické hodnoty

Statistická hodnota zboží je v předpisech k německému Intrastatu definována jako...

Intrastat - různá legislativa

Každý stát/člen EU je povinen vykazovat tzv. INTRASTAT. Nezasvěcení do této problematiky se...

Intrastat v roce 2015 - změny celního zákona a jejich vliv na provádění Intrastatu v ČR.

S účinností od 1. ledna 2015 se na provádění Intrastatu v České republice...

Limity pro vykazování Intrastatu v ČR a sousedních zemích na rok 2015

Česká republika:  8 mil. CZK pro přijetí nebo odeslání. Slovensko:      ...

Intrastat při obchodu s neplátci DPH

Povinnost vykazovat Intrastat mají i firmy, které v rámci vnitrounijního pohybu zboží...

Uvádění údaje o zemi původu do Intrastatu

Dle současné legislativy je nutné do výkazů Intrastatu ve směru přijetí uvádět údaj...

Intrastat CZ v roce 2013

Od 1. ledna 2013 nedojde v České republice k žádným změnám v legislativě...

Intrastat SK v roce 2013

Od 1. januára 2013 nastáva účinnosť Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č....

Změny ve struktuře celních úřadů

Dne 1. ledna 2013 nabyl účinnosti zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR. Tento zákon v...

INTRASTAT 2013 - termíny pro odevzdání výkazů

Rok 2013 - termíny odevzdání výkazů: leden do 18.2. únor do 18.3. březen do 17.4....

Statistiky zahraničního obchodu

Do odvětví zahraničního obchodu patří činnost všech podnikatelských subjektů...

Co je INTRASTAT

Intrastat je statistickým systémem sběru a zpracování dat, pro sledování obchodu se zbožím...

Vykazovat obaly do Intrastatu?

Souhrnně lze říci, že obaly jako palety, sudy, cívky, bedny, krabice apod. se nevykazují (pod...

Kdy vzniká povinnost podat první hlášení Intrastatu

Pro časté dotazy uvádíme zjednodušené pravidlo, kdy vzniká povinnost se zaregistrovat na...

Hlášení Intrastatu lze v roce 2012 podat pouze elektronicky

Stejně jako v roce 2011, kdy od 1. ledna nabyla účinnosti Vyhláška č. 317/2010 Sb. 2011,...

Celní limity pro zboží dovážené cestujícími - letadlem

Od cla, DPH a SPD se osvobozuje zboží dovážené v os.zavazadle cestujících, kteří...

Kdo má povinnost vykazovat

DOTAZ: Dobrý den, fy v ČR/A/ fakturuje zboží do Německa/B/ bez DPH s tím, že zboží předá...

Vykazování stavebních prací a materiálu

DOTAZ: Dobrý den. Začali jsme stavební práce ve Vídni, chci se zeptat, jestli stavební...

Zboží nakupované přes internet ze zemí mimo EU (např.USA) po 1.dubnu 2011

Významná změna v osvobození od DPH při dovozu zboží ze zemí mimo území EU od 1. dubna 2011...

Nová vyhláška

Dne 1. ledna 2011 nabyla účinnosti vyhláška č.317/2010 Sb.,která novelizuje...

INTRASTAT: Změny v roce 2011

Od nového roku dochází k několika změnám v provádění Intrastatu v ČR - systému sběru dat...

e-Dovoz

e-Dovoz (část ICS a část AIS)  ICS (Import Control System) je společný projekt EU pro...

Paliva

Zpravodajské jednotky, které nevykazují Intrastat na příslušnou celní správu, ale...

Lodě a letadla

Počínaje výkazem za duben 2010 je třeba se řídit novými pravidly pro vykazování údajů do...

EORI

Od 1.července 2009 musí mít v EU všichni obchodníci se třetími zeměmi číslo EORI
Intrastat