Intrastat - CEDA service & consulting

Novinky

Termíny pro podání hlášení Intrastatu v Chorvatsku

Každá země EU má pro podávání hlášení Intrastatu vlastní legislativou stanovené termíny, do kdy nejp..

Intrastat 2016 - limity pro vznik povinnosti podávat Intrastat v ČR a v ostatních zemích EU.

Každá země EU má vlastní legislativou stanovený práh, po jehož překročení musí subjekty registrované..

Intrastat a nový celní řád

Vláda schválila návrh nového celního řádu, kterým by mělo dojít podle nařízení Evropského parlamentu..